top of page

קורסי ווידאו ללימוד איטלקית 

להלן קישורים למספר קורסים המופיעים באינטרנט. עזרה נחמדה להיכנס באופן הדרגתי לשפה האיטלקית ולחיים של ארץ המגף:

 

1. קורס של RAI - הטלביזיה הממלכתית האיטלקית. מציג, בין השאר, את נושא הקליטה של אנשים זרים שהגיעו להתגורר באיטליה ושרוצים להיות חלק מהחברה האיטלקית.

 

 

 

 

2. קורס  אודיו + טקסטים של ONEWORLDITALIANO של בית ספר בסרדיניה. וורוניקה, המורה הנחמדה, מלווה ביול דרך 37 יחידות/תוכניות העוסקות בהבטים שונים של השפה, התרבות והחברה האיטלקית.

ויש גם קורס ווידאו של ONEWORLDITALIANO עם אותה וורוניקה הנחמדה  

 

3. מספר סרטונים נחמדים על מצבים יומיומיים ומצחיקים.        1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page