PRESENTE INDICATIVO - זמן הווה

הפעלים באיטלקית ממויינים באמצעות הצורה של שם הפועל שלהם (INFINITO). הסיומת של שם הפועל קובעת את השתייכותו לאחת משלוש הקבוצות (CONIUGAZIONI):

הראשונה היא זאת של הפעלים שמסתיימים ב-ARE (כמו GUARDARE, PARLARE, CANTARE)

השנייה היא זאת של הפעלים שמסתיימים ב- ERE (כמו VEDERE, PRENDERE, CREDERE)

השלישית היא זאת של הפעלים שמסתיימים ב- IRE (כמו DORMIRE, PARTIRE, FINIRE, PREFERIRE)

 

מעטים מאוד הפעלים שלא מסתיימים באחת משלוש הסיומות הנ"ל. הם כמובן יוצאי דופן. אבל לא לטעות! סיומת "רגילה" (ARE / ERE / IRE ) של שם הפעל, עדיין לא אומרת לנו כלום לגבי היותו שגרתי או חריג. ובכלל, תדעו שפועל באיטלקית יכול להיות שגרתי בזמן אחד וחריג בזמן אחר. תענוג!!!

לפרטים נוספים:
צ'זרה פבונצ'לו
טלפון: 054-5882688
מייל: pavoncello.ce@gmail.com
כל הזכויות שמורות ©

2013 yoni_pavo - ​​​צ'זרה פבונצ'לו

ITALIAN​ 4 ALL

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon