top of page

E S S E R E   e   A V E R E  

                  ועכשיו הפעלים האיטלקים הראשונים. מכיוון שההקבלה לעברית, במקרה הזה, בעייתית, נוח לנו להשוות את שני הפעלים לאנגלית: AVERE=TO HAVE. ESSERE=TO BE .

 

                         Essere                  Avere

Io              sono (I am)                ho (I have)

tu               sei                        hai

lui/lei           è                          ha

noi             siamo                  abbiamo

voi             siete                     avete

loro            sono                     hanno

 

 

Esempi - דוגמאות

Io sono il vostro insegnante e voi siete i miei studenti

Nurit ha una bella famiglia

Quanti fratelli hai?

Io e Meir abbiamo molti amici

Questi ragazzi sono molto simpatici

Hai una bella macchina!

Mara e Gianni hanno una bella casa.

Avete 100 euro?

 

 

bottom of page