top of page

המטבח האיטלקי

איך אפשר לעסוק באיטליה, בשפה שלה, בתרבות, בחברה, בלי להתייחס לאוכל האיטלקי? תרבות האוכל הוא חלק בלתי נפרד מן התרבות הכללית של עם ושל מדינה: זה לא רק עניין של טעמים אלא גם של נימוסים, הרגלים, מחזור החיים אשר באיטליה הם מאוד מגוונים - שונים מאזור לאזור.

 

ומה טוב יותר מלגלות מתכונים מצוינים ובאותו זמן לתרגל איטלקית דרך קריאה ושמיעה?

 

1. אפשרות מאוד נפוצה היום היא להתחבר לאתר האדיר GIALLO ZAFFERANO

ולגלות עולם גסטרונומי אינסופי באמצעות מתכונים מוסברים בכתב ולפעמים בליווי סרטון. מי שמחפש סודות וטיפים גסטרונומיים - ימצא אותם שם ומי שמעוניין רק בתרגול השפה, יצא גם נשכר. 

 

2. יש ספר שנחשב אולי הכי קלאסי בין ספרי המטבח האיטלקי:

LA SCIENZA IN CUCINA E L'ARTE DI MANGIAR BENE -

שבתרגום לעברית נשמע " המדע במטבח ואומנות האכילה הבריאה". בעידן המטבח המולקולארי,הנושא נשמע אולי מודרני, אבל הספר נכתב ב- 1891 ועוד על ידי גבר בשם PELLEGRINO ARTUSI. קריאתו מתאימה לרמה מאוד גבוהה באיטלקית כי יש בה גם מרכיב של שפה עתיקה יותר. מדובר בטקסט חביב ביותר שמשלב במתכונים סיפורים והיערות קשורות לזמנו, לחברה, לאנשים וכו'.

 

3. בקישור הבא תוכלו למצוא עוד עמוד תווך לספרי המטבח האיטלקי:

'IL TALISMANO DELLA FELICITA - "קמע האושר".

הספר פורסם ב- 1929 ע"י ADA BONI. גם במקרה הזה, הקריאה מתאימה לרמת איטלקית מאוד גבוהה.

 

!!! BUON APPETITO

 

 

bottom of page