top of page

רקע בהוראה

25 שנים של הוראת איטלקית כשפה זרה מקנות לי ניסיון רב בתחום זה, בכל הרמות ובאין ספור מצבים – מול פרטים וקבוצות. בין השאר, אני מלמד עבור המוסדות והארגונים הבאים: אגודת דנטה אליגייארי – ירושלים; המכון האיטלקי לתרבות – תל אביב; משרד החוץ – ירושלים; האקדמיה למוסיקה ולמחול – ירושלים; ברליץ ישראל.

 

כמובן לכל אלה מתאספים מאות תלמידים שלמדו במהלך השנים באופן פרטי או במסגרת המקצועית שלהם - למשל אנשי שיווק של חברות עסקיות - או כהכנה לעבודה או לימודים באיטליה. 

bottom of page