top of page

ליווי וייעוץ מקצועי

סיוע ביוזמות וקשרים עסקיים
כשנוצר קשר עסקי, השפה היא רק אחד מן המכשולים: ידע במנטליות, בהרגלי המקום ובכל מה שמסביב, יכול לפעמים להיות הגורם שמטה את כף המזניים לטובת הצלחת הקשר. לא כל חברה יכולה להרשות לעצמה מנהל ייצוא/ייבוא ספציפי לכל אזור ואזור, שפה ושפה, ולכן דמות שתסייע בשלב זה או אחר של ההתקשרות או בתהליך כולו, יכולה בהחלט להוות עזרה חשובה. אני מציע מספר אפשרויות סיוע ואפשר להתייחס לכל אחת מהן כאל שירות ספציפי או לכולן כטיפול כולל:

 

  • עזרה באיתור ספקים/לקוחות פוטנציאליים, בדיקת התאמה ועניין באמצעות קשר ראשוני.

  • ליווי בגיבוש הקשר ובמשא ומתן בכל מה שקשור לתקשורת והתכתבויות בשפות אם.

  • סיוע במהלך פגישות עבודה, ישיבות וסיורים באמצעות תרגום קונסקוטיבי.       


השירותים האלה - בהדגשים שונים ומותאמים לנסיבות - מיועדים לכל חברה, ארגון או מוסד שרוצה לפתח קשר עסקי או של שיתוף פעולה כלשהו בציר ישראל-איטליה.  

ייעוץ בתחומים לשוניים
ישנם מצבים רבים בהם השפה הופכת למוקד העניין או לאלמנט מרכזי בהפעלת מוצר כמו למשל בתכנות תרגום או בתכנות העושות שימוש אקטיבי במרכיבי השפה או  וכדו'. התחום הזה גובל אומנם לתרגום אבל מתפתח לכיוונים עצמאיים ובעיקר לדפוסי עבודה שונים מאלה של טיפול בטקסט כתוב, חזותי או שמיעתי.  

דפוסי השירות ומחירים    
השירות ניתן כייעוץ וכל תמחור שלו עובר דרך קביעה משותפת של צרכים, אופי העבודה ומיקומה, תכיפות ומשך השרות. לרוב, שרותי ייעוץ מתומחרים על בסיס שעות עבודה.

 

 

bottom of page