top of page

לימודי איטלקית

ללמוד שפה זה עסק רציני. דרושים עניין, רצינות ומשמעת עצמית. כישרון לא יזיק וכנ"ל לגבי מורה נבוכים שיוכל לכוון בתוך נבכי השפה.


 

עם מי לומדים איטלקית, איפה לומדים איטלקית וכמה?


השיעורים ניתנים או באופן פרטי או בקבוצות קטנות - עד 4 תלמידים
אפשרות להיפגש בבית, במקום העבודה או בכל מקום אחר בירושלים
ישנה אפשרות ללמידה מרחוק באמצעות סקיי
פ.


משך הלימודים של השפה האיטלקית


בהתאם לרצונות ולצרכי התלמיד, ישנן כמה אפשרויות
 

  • לימוד רגוע  –  שיעור אחד שבועי

  • לימוד מוגבר – שני שיעורים בשבוע

  • לימוד מואץ – שלושה שיעורים בשבוע
  • לימוד אינטנסיבי – כמות שיעורים גבוהה יותר על פי תכנית מותאמת
  • FULL IMMERSION – תוכנית מעל 25 שעות שבועיות מותאמת לצרכי התלמיד.

איך ללמוד איטלקית?

רצוי שהלימוד יהיה מותאם ככל האפשר למטרת התלמיד, לאופיו ולדפוסי הלמידה שלו ולא פחות חשוב שהחוויה תהיה נעימה.

לכן כל כך חשוב לקבוע את מטרת הלימוד ולשקול מראש מהי הדרך הכי מתאימה להשגתה. שונה המצב של חובב אופרה או קולנוע איטלקי ששואף ליהנות מהשפה יחד עם המוסיקה או העלילה, מזה של אדם שמוקצבים לו חודשים או שבועות ספורים לפני שיצטרך לצלול לשפה לצרכי עבודה או לימודים.

ידע בשפות קרובות, משמעת עצמית ומוטיבציה, הם כולם גורמים

שעשויים להשפיע על הקצב והאיכות של תהליך הלמידה.


הידע המקצועי והניסיון שלי מבטיחים:
 

  • התאמה לרמה התחלתית ולאופי התלמיד

  • התאמת שיטה, קצב לימוד, הדגשי השפה ע"פ מטרות וצרכים.

  • שימוש בכל הכלים הדידקטיים להוראת השפה, בהתאם להתקדמות, לצרכים ולמטרות שנקבעו.

קורסי לימוד איטלקית

2

שיעורי איטלקית מדוברת למתחילים רמה A2
3-4  תלמידים בנוכחות

ברמה הזאת ממשיכים אומנם להעמיק באופן שיטתי את הידע במרכיבי השפה, אך הפוקוס עובר בהדרגה לפיתוח ההבעה בכתב ובעיקר בע"פ. רמה זו מיועדת לתלמידים בעלי ידע בסיסי (בד"כ לאחר 60 – 70 שעות אקדמיות). השיעורים מתנהלים כבר באיטלקית והעיסוק המעשי בערוצי השפה השונים – הבנה, שיחה וקריאה – תופש את עיקר הזמן. 

3

קורס איטלקית מדוברת למתקדמים רמה B1 בנוכחות

ברמה 1B  עובדים על גיבוש השפה: כבר מכירים את הנושאים הדקדוקיים המאפשרים לנו להתבטא באיטלקית, והגיע הזמן לתת לזה עומק, לחזק את אוצר המילים הקיים ולהרחיבו במילים וביטויים חדשים.

 מתחילים לדבר על כל נושא, לפעמים באופן מודרך אך גם בצורה חופשית, פתוחה. 

מעכשיו הלאה, אם יתפתחו במהלך השיעור שיח ספונטני או דיון מעניין, ואין  אילוץ כלשהו (הכנה למבחן, נושא שנשאר פתוח וכדו') העדיפות תהיה קידום השיחה, אפילו על חשבון מערך השיעור שהוכן מראש, אשר יחכה לשיעור הבא.
 

1

קורס איטלקית מדוברת למתחילים רמה A1
3-4 תלמידים בנוכחות

32 שיעורים של שעתיים אקדמיות

הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע באיטלקית, המעוניינים לקבל בסיס איתן בשפה. המטרה היא אומנם השפה המדוברת, אך יונחו בתקופה הראשונה של הקורס יסודות הקריאה והכתיבה הנכונה וכן נתחיל בהכרת מרכיבי השפה. 
הרמה 1A מקנה לתלמידים ידע במרכיבים הראשונים של השפה. 
 

5

שיעורי איטלקית מדוברת למתחילים רמה A2
3-4  תלמידים בזום

ברמה הזאת ממשיכים אומנם להעמיק באופן שיטתי את הידע במרכיבי השפה, אך הפוקוס עובר בהדרגה לפיתוח ההבעה בכתב ובעיקר בע"פ. רמה זו מיועדת לתלמידים בעלי ידע בסיסי (בד"כ לאחר 60 – 70 שעות אקדמיות). השיעורים מתנהלים כבר באיטלקית והעיסוק המעשי בערוצי השפה השונים – הבנה, שיחה וקריאה – תופש את עיקר הזמן. 

6

קורס איטלקית מדוברת למתקדמים רמה B1 בזום

ברמה 1B  עובדים על גיבוש השפה: כבר מכירים את הנושאים הדקדוקיים המאפשרים לנו להתבטא באיטלקית, והגיע הזמן לתת לזה עומק, לחזק את אוצר המילים הקיים ולהרחיבו במילים וביטויים חדשים.

 מתחילים לדבר על כל נושא, לפעמים באופן מודרך אך גם בצורה חופשית, פתוחה. 

מעכשיו הלאה, אם יתפתחו במהלך השיעור שיח ספונטני או דיון מעניין, ואין  אילוץ כלשהו (הכנה למבחן, נושא שנשאר פתוח וכדו') העדיפות תהיה קידום השיחה, אפילו על חשבון מערך השיעור שהוכן מראש, אשר יחכה לשיעור הבא.
 

4

קורס איטלקית מדוברת למתחילים רמה A1
3-4 תלמידים בזום

32 שיעורים של שעתיים אקדמיות

הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע באיטלקית, המעוניינים לקבל בסיס איתן בשפה. המטרה היא אומנם השפה המדוברת, אך יונחו בתקופה הראשונה של הקורס יסודות הקריאה והכתיבה הנכונה וכן נתחיל בהכרת מרכיבי השפה. 
הרמה 1A מקנה לתלמידים ידע במרכיבים הראשונים של השפה. 
 
bottom of page