top of page

בדיקת רמה

 

בקישורים הבאים תוכלו לנסות את האיטלקית שלכם בעזרת רצף תרגילים בעלי קושי הדרגתי. מדובר במבחנים לבדיקה של רמת כניסה לבתי ספר ללימוד איטלקית כשפה זרה באיטליה. 

 

 

 

1. מבחן IMPARIAMO ITALIANO

מבחן בעל עשרים שאלות לכל רמה. ניתן לבדוק את נכונות התשובות

רמת מתחילים - PRINCIPIANTI

רמת ביניים - INTERMEDI 

רמת מתקדמים - AVANZATI 

2. מבחן TORRE DI BABELE

מבחן בעל חמש תרגילים מדורגים על פי רמות. 

בסוף כל רמה ניתן לפתוח לינק ובו דף המראה את הפתרונות.

3. מבחן UNIVERSITA' DEL SALENTO

דפים להדפסה הניתנים לבדיקה באמצעות דף תשובות. 

חלק א'  דקדוק

חלק ב' - אוצר מילים, קריאה, כתיבה

 

בהצלחה!!!

 

 

bottom of page