top of page

קורות חיים - צ'זרה פבונצ'לו

 

תאריך לידה: 1959. 12. 27

מקום לידה: רומא - איטליה

 

נסיון מקצועי רלוונטי

משנת 1993 עד היום - עצמאי בתחומים הבאים:

 הוראת השפה האיטלקית - במשרד החוץ לדיפלומטים בכירים; במסגרת קורסים במכון DANTE ALIGHIERI   בירושלים; בבי"ס לשפות BERLITZ; באקדמיה למוסיקה בירושלים; במכון לשפה ולתרבות איטליה ליד שגרירות איטליה; ובמסגרות אחרות, הן פרטיות והן קבוצתיות.

 

תרגום  (עברית/אנגלית --> איטלקית + איטלקית --> עברית) (משנת 1998) – פרסומים  של מרכז האינפורמציה של משרד החוץ במגוון רחב של נושאים, חומרים טכניים, משפטיים ומסחריים עבור גורמים שונים כולל בינלאומיים.

 

יעוץ לשוני  לחברות בתחומים שונים (תכנות "אינטליגנטיות" העושות שימוש בכללי השפה, חומרים כתובים ואודיו ללימוד השפה, שיחונים ומילונים ...).

 

כתב FREE LANCER   עבור 'L'UNITA ו- L'INFORMAZIONE ועוזר לרדיו וטלוויזיה הממלכתית האיטלקית ועבור עיתונים וכתבי עת ארציים כמו , IL GIORNO REPUBBLICA , MESSAGGERO  , LIMES  וכו'.

 

לימודים כלליים

1978                 בגרות בלימודים קלאסיים בגימנסיה בשם "ווירג'יליו", ברומא.

1987 - 1985      חינוך והיסטוריה של המזרח הקדום באוניברסיטה "לה ספיאנצה" ברומא.

1990 - 1987      תואר ראשון בחינוך ולימודים כלליים באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

לימודים ביהדות ובעבודה קהילתית

פורמאליים

1980 - 1973      קורסים רגילים בבית מדרש לרבנים ברומא.

1981 – 1980     השתתפות בקורס

 One Year Israel Training Programme in Jewish and Community Work 

הקורס התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים ואורגן ע"י מחלקת הנוער    

והחלוץ של הסוכנות.

1984 - 1982     קורס מיוחד למחנכים ועובדים קהילתיים מאורגן ע"י המוסד ללימודי יהדות

                         גבוהים.

בלתי פורמאליים

1983- 1980       השתתפות במספר סמינרים לאומיים ובינלאומיים (רומא, ליוורנו, גרנובלה,            

                          פירנצה, פריס,  ירושלים ועוד...)

1987- 1984       השתתפות, בתור עובד קהילתי בכיר, במספר כנסים ומפגשים מקצועיים   

                          בנושאים חינוכיים  וארגוניים (ציריך, פריס, רומא, שטרסבורג ...)

שפות

                      איטלקית: שפת אם.             עברית: טובה מאד.          אנגלית: טובה מאוד בקריאה; טובה בהבנה

 

 

      

bottom of page