top of page

המשותף בין השרותים המוצעים היא אמינות השרות מבוססת על רצינות, ידע מקצועי ונסיון.

אמנם השפה האיטלקית היא התשתית ההכרחית, אבל איננה התנאי היחיד לביצוע עבודה טובה בכל אחד מהתחומים. הרקע של הלקוח, הצרכים והדרישות שלו, הנסיבות - כל אלה ועוד מרכיבים אחרים - דורשים גמישות וכושר התאמה שנהיו חלק אינטגראלי מהמטען המקצועי שלי במשך שנים רבות של מתן שרות לאלפי תלמידים, למאות אירגונים, מוסדות ובעלי מקצוע שאיתם שיתפתי פעולה.

סיוע בהכנה, ביצוע ומעקב במגוון רחב של תחומים: 

 • ייעוץ וסיוע לשוני.  

 • ייעוץ, סיוע ומעקב בהתקשרויות מקצועיות ועסקיות. 

 • ליווי ותרגום קונסקוטיבי עברית – איטלקית בפגישות, ישיבות עבודה, סיורים, תערוכות.  

תרגום, עריכה, שיכתוב והגהה במגוון רחב של נושאים:

 • מסמכים רשמיים

 • חומר משפטי 

 • חומר טכני

 • חומר אקדמי

 • חומרי פרסום

 • ספרות

 • תרגום אתרי אינטרנט 

שפות תרגום:

מאיטלקית/עברית/אנגלית לאיטלקית/עברית

 

 • התאמה לרמה התחלתית ולאופי התלמיד.

 • שיטה, קצב לימוד והדגשים ע"פ מטרות וצרכים.

 • שימוש במגוון  רחב של כלים דידקטיים בהתאם להתקדמות, צרכים ומטרות שנקבעו. 

 • התאמה  בשעות , מקום, אינטנסיביות ומסגרת השיעורים 

 • בחירה רחבה בין לימוד פרונטאלי, בקבוצה  קטנה או מרחוק  (שילוב מייל-סקייפ/טלפון).

 • בחירה רחבה באינטנסיביות הלימוד - ממפגש שבועי עד ל-FULL IMMERSION, מעל 25 ש"ש

 

bottom of page