top of page

                                     קישורים למילונים 

רב-שפות

 

1. קישור למילון עברית - איטלקית - אנגלית. בסיסי.

 

2. קישור למילון מדהים שנותן אין ספור אפשרויות: תרגום עם דוגמאות למשמעויות שונות, שימושים אידיומאטיים, הטיית פעלים, השמעת המילה (לא תמיד) ועוד ועוד ... שימוש חופשי ללא צורך ברישום. 

 

3. קישור למילון איטלקית - אנגלית/צרפתית; רמה גבוהה מאוד. השימוש הוא חופשי אבל צריך רישום ראשוני.

 

4. קישור למילון איטלקית - אנגלית נוח ופשוט לשימוש. שימוש חופשי.

 

איטלקית-איטלקית

 

שלושה קישורים הבאים יובילו אתכם למילונים מצויינים המאפשרים חיפוש מעמיק יותר איטלקית-איטלקית.  1  -  2  -  3  

 

 

bottom of page