top of page

קישורים לאתרי טלוויזיה

 

1. אתר החדשות  של EURONEWS באיטלקית, הינו יעיל מאוד לתרגול הבנת האיטלקית: לצד הכתבה הטלוויזיונית, האתר מציג גם טקסט כתוב נאמן למה שנאמר בה. כך אפשר לאמת ולהעמיק אחרי ההקשבה בכתבה או, לחילופין, להתכונן לך בקריאה מוקדמת. האתר מציע כתבות במגוון רחב מאוד של נושאים, כולל תרבות, חברה, איכות הסביבה וכו' 

 

 

2. אתר של ערוץ החדשות של הטלוויזיה הממלכתית האיטלקית. אפשר למצוא בו מהכל, כמו בכל אתר חדשות.

 

 

3. אתר חדשות של רשת SKY. זהה לאתרים דומים בשפות אחרות.

 

 

4. אתר הטלוויזיה הממלכתית האיטלקית ובו אפשר לצפות ברוב תכניות המשודרות בכל עירוצי ה-RAI. 

 

 

bottom of page