top of page

דקדוק – הסברים, טבלאות ותרגילים

 
אצל רוב התלמידים הניגשים ללימוד השפה האיטלקית, הדקדוק אינו מטרה אך ללא ספק הינו כלי חשוב להבנתה. אני תמיד מציע לתלמידיי להתייחס לדקדוק כמעין ארכיון של השפה ולנושאים הדקדוקים השונים כמעין מגירות של הארכיון הזה, המבטיחות סדר במשרד הזה - כלומר בראשינו. אם נבין נושא דקדוקי, נדע מאיזו "מגירה" לשלוף אותו וכיצד "לטפל" בו. 
 
להלן רשימה של נושאי הדקדוק האיטלקי כפי שנלמדים בכל קורס סיסטמתי ללימוד איטלקית. מתחת לכותרת של כל נושא מופיעים אזורים באדום, בלבן ובירוק. האדום מקשר לדף הסבר בסיסי. הלבן לטבלה המציגה את הנושא באופן סכימטי ותמציתי. תמצאו שם למשל טבלאות של זמנים שונים, טבלת הה' הידיעה, טבלת כינויי שייכות, וכן טבלת כינויי גוף, ועוד ועוד. באזור הירוק מופיעים מספרים. לחיצה עליהם תוביל אתכם לתרגילים בנושא הלימוד המופיעים באתרים המובילים של בתי ספר ומוסדות ללימוד איטלקית כשפה זרה. 

               ARTICOLO DETERMINATIVO (ה' הידיעה); ARTICOLO INDETERMINATIVO (סתמי)     

    הסבר      טבלה   - 1 - 2 - 3 - 4 5 -

                                               שם עצם ושם תואר - קבוצות שונות, זכר ונקבה, יחיד ורבים                                      

הסבר טבלה - 1 - 2 - 3 -- 5 -

                                                 זמן  הווה AVERE - ESSERE (פעלי  עזר)                                           

 הסבר  טבלה   1 - 2 -

                                                                 פעלים שגרתיים - זמן הווה                                                                

הסבר - טבלה -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

                                                         פעלים חריגים - זמן PRESENTE (הווה)                                                  

             טבלה    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

                                                  PASSATO PROSSIMO זמן                                                    

 הסבר     טבלה       טבלת חריגים    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

זמן FUTURO SEMPLICE

  הסבר             1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

זמן FUTURO ANTERIORE

  הסבר             1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  

 PREPOSIZIONI SEMPLICI - מילות יחס

  הסבר  הסבר    -טבלה   1 - 2 - 3 

                                    PREPOSIZIONI ARTICOLATE - מילות יחס מחוברות  ליידוע                                    

    הסבר       - טבלה - - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

                                                      POSSESSIVI - כינויי שייכות                                                     

  הסבר  -        - 12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

                     הצורה ה-RIFLESSIVA של הפועל                      

          הסבר  -      - - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 זמן IMPERFETTO

 הסבר -        -   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1718 - 19

זמן TRAPASSATO PROSSIMO - דפוס INDICATIVO

  הסבר -       -    1 - 2 

כינויי גוף: מושא ישיר (DIRETTO) ומושא עקיף (INDIRETTO)

הסבר-       - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

כינויי גוף המתייחסים ל-"חלק משלם", למקום, לנושא ולפועל במצב אימפרסונלי (CI, NE, SI);

                                     הסבר     -       1 - 2 - 3 - 4 - 5 

                                     

         הדפוס CONDIZIONALE של הפועל: א) זמן פשוט (PRESENTE)  ב) זמן מורכב (PASSATO)

                                                             הסבר      -      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

 

                                                                                 להמשך הדף לחץ כאן       

 

bottom of page